Results for PMID '15049011'

1 genes in abstract

Gene ID Symbol Name #PMIDs
4313 MMP2 matrix metallopeptidase 2 (gelatinase A, 72kDa gelatinase, 72kDa type IV collagenase) 41
Symbol Name

0 microRNAs in abstract!