Results for PMID '23661525'

2 genes in abstract

Gene ID Symbol Name #PMIDs
4318 MMP9 matrix metallopeptidase 9 (gelatinase B, 92kDa gelatinase, 92kDa type IV collagenase) 40
6019 RLN2 relaxin 2 2
Symbol Name

0 microRNAs in abstract!