Results for PMID '17934334'

3 genes in abstract

Gene ID Symbol Name #PMIDs
4313 MMP2 matrix metallopeptidase 2 (gelatinase A, 72kDa gelatinase, 72kDa type IV collagenase) 41
4318 MMP9 matrix metallopeptidase 9 (gelatinase B, 92kDa gelatinase, 92kDa type IV collagenase) 40
5743 PTGS2 prostaglandin-endoperoxide synthase 2 (prostaglandin G/H synthase and cyclooxygenase) 24
Symbol Name

0 microRNAs in abstract!