Results for PMID '21113498'

4 genes in abstract

Gene ID Symbol Name #PMIDs
4313 MMP2 matrix metallopeptidase 2 (gelatinase A, 72kDa gelatinase, 72kDa type IV collagenase) 41
4316 MMP7 matrix metallopeptidase 7 (matrilysin, uterine) 2
4318 MMP9 matrix metallopeptidase 9 (gelatinase B, 92kDa gelatinase, 92kDa type IV collagenase) 40
7076 TIMP1 TIMP metallopeptidase inhibitor 1 11
Symbol Name

0 microRNAs in abstract!